Lízing

Lízing  (z anglického slova leasing) znamená prenájom veci na dohodnuté obdobie. Ide o zmluvný vzťah medzi lízingovou spoločnosťou (prenajímateľom) a klientom (nájomcom), ktorý umožňuje nájomcovi užívať danú vec za odplatu (splátky) prenajímateľovi.

Osobné a úžitkové automobily

Osobné a úžitkové automobily

Financovanie osobných a úžitkových automobilov prostredníctvom lízingu alebo úveru.

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Financovanie nehnuteľností určených na podnikateľské účely prostredníctvom lízingu alebo úveru.

Nákladné automobily

Nákladné automobily

Financovanie nákladných automobilov nad 3,5 t prostredníctvom lízingu alebo úveru.

Stroje a zariadenia

Stroje a zariadenia

Financovanie hnuteľných a ostatných technológií a zariadení prostredníctvom lízingu alebo úveru.