Tuzemský faktoring

Vďaka Tuzemskému faktoringu môžete získať až 85% hodnoty faktúr do 24 hodín po ich prijatí. Po uhradení faktúry vaším klientom vám doplatíme zvyšných 15 % hodnoty faktúry.

Čo znamená Tuzemský faktoring?

 1. Vyfakturujete tovar alebo poskytnutú službu vášmu odberateľovi.
 2. Po podpise zmluvy s našou spoločnosťou nám ponúknete na predaj všetky faktúry vystavené voči odberateľovi.
 3. My vám uhradíme až 85 % hodnoty faktúr do 24 hodín po ich prijatí.
 4. Naša spoločnosť preberie inkasné funkcie.
 5. Po uhradení faktúry vaším klientom vám doplatíme zvyšných 15 % hodnoty faktúry.
 6. Pre vašu lepšiu informovanosť o stave vašich obchodov vám na požiadanie pošleme raz mesačne výpisy z účtu klienta i factorovaných odberateľov.

Hlavné výhody

 • Okamžitý prístup k vašim peniazom.
 • Nemusíte čakať množstvo dní na platbu od odberateľa.
 • Môžete získať až 85 % hodnoty vašich faktúr vopred.
 • V prípade záujmu môžete byť chránený proti stratám zo všetkých prefinancovaných faktúr.
 • Keď váš odberateľ z dôvodu platobnej neschopnosti alebo nevôle nezaplatí, vždy dostanete vaše peniaze.
 • Nemusíte prenasledovať svojich odberateľov. My preberáme inkaso dlžných peňazí ako aj starostlivosť o vaše pohľadávky.
 • Náš informačný systém zabezpečuje kompletné analýzy predaja, splatných faktúr a správy o platbách zákazníkov.
 • Flexibilný spôsob financovania.

Schéma

Tuzemsky Factoring