Správa pohľadávok

Kompletná evidencia pohľadávok, ich spravovanie vo forme upomínania a vymáhania.

  1. Nedochádza k postúpeniu pohľadávok klienta na faktora.
  2. Oprávneným veriteľom zostávate po celú dobu existencie vždy vy so všetkými právami a povinnosťami, ktoré sú s tým spojené.
  3. Týmto vám umožňujeme kompletnú evidenciu pohľadávok, ich spravovanie vo forme upomínania a vymáhania.
  4. Správu pohľadávok vám vieme rozšíriť aj o Poistenie pohľadávok voči vašim odberateľom.

Výhody

  • Nedochádza k postúpeniu pohľadávok klienta na faktora
  • Oprávneným veriteľom zostávate po celú dobu existencie vždy vy so všetkými právami a povinnosťami, ktoré sú s tým spojené
  • Kompletná evidencia pohľadávok