Odberateľské financovanie

Financovanie vašich dodávateľských faktúr.

Čo znamená Odberateľské financovanie?

  1. Poskytnete nám informácie o vašej spoločnosti a o vašich dodávateľoch.
  2. Uzavrieme s vami zmluvu o odberateľskom financovaní.
  3. Po uzavretí zmluvy  vám zaplatíme dodávateľskú faktúru vášmu dodávateľovi.
  4. Vy uhrádzate platby v dohodnutý termín splatnosti nám, čím získate možnosť predĺženia vašej odloženej splatnosti.

Hlavné výhody

  • 100% úhrada faktúr od vašich dodávateľov
  • vaše nákupy nie sú ohraničené úverovými limitmi
  • možnosť predĺženia splatnosti
  • možnosť zisku skonta pre predčasnej platbe

Schéma

Odberatelske Financovanie (1)