Exportný faktoring

Vďaka Exportnému faktoringu môžete získať až 85% hodnoty faktúr do 24 hodín po ich prijatí. Po uhradení faktúry vaším klientom vám doplatíme zvyšných 15 % hodnoty faktúry. Stačí, ak postúpite pohľadávky doložené faktúrami  a príslušnými  dokladmi potvrdzujúcimi export tovaru na našu spoločnosť.

Čo znamená Exportný faktoring?

 1. Poskytnete nám informácie o vašich predajoch a odberateľoch.
 2. Uzavrieme s vami zmluvu o exportnom factoringu.
 3. Postupujete pohľadávky doložené faktúrami  a príslušnými  dokladmi potvrdzujúcimi export tovaru na našu spoločnosť.
 4. My vám uhradíme až 85 % hodnoty faktúr do 24 hodín po ich prijatí.
 5. Naša spoločnosť preberie inkasné funkcie, prípadne vám poskytne aj ručenie za zaplatenie pohľadávok.
 6. Po uhradení faktúry vaším klientom vám doplatíme zvyšných 15 % hodnoty faktúry.
 7. Pre vašu lepšiu informovanosť o stave vašich obchodov vám na požiadanie pošleme raz mesačne výpisy z účtu klienta i factorovaných odberateľov.

Hlavné výhody

 • Pri bezregresnom faktoringu môžete predávať tovar s odloženou splatnosťou bez toho, aby vám kupujúci museli otvárať akreditívy a bez obáv, či vám zaplatí váš odberateľ.
 • Okamžitá hotovosť v podobe až 85% hodnoty postúpených pohľadávok, ktorú dostanete do 24 hodín po obdržaní postúpenia pohľadávky.
 • Zlepšenie vašej obchodnej pozície s tým, že poskytnete odberateľom atraktívne platobné podmienky s odloženou splatnosťou, t. j. poskytnete odberateľovi úver, čím získate rovnakú pozíciu na zahraničnom trhu.
 • Zároveň ste v predstihu pred inými zahraničnými dodávateľmi.
 • Znížime vám administratívne náklady vedením účtovníctva vašich pohľadávok našou spoločnosťou.
 • Vzápätí vám poskytujeme týždenné a mesačné analýzy  predaja, prehľady faktúr po splatnosti, správy o platbách odberateľov.
 • Šetríme váš čas a peniaze.

Schéma

Exportny Factoring