Bezregresný faktoring

Financovanie vašich pohľadávok vrátane ich poistenia

Vďaka Bezregresnému faktoringu môžete získať až 90% hodnoty faktúr do 24 hodín po ich prijatí. Po uhradení faktúry vaším klientom vám doplatíme zvyšných 10 % hodnoty faktúry.

Hlavné výhody

 • Okamžitý prístup k vašim peniazom.
 • Nemusíte čakať množstvo dní na platbu od odberateľa.
 • Môžete získať až 90 % hodnoty vašich faktúr vopred.
 • V prípade záujmu môžete byť chránený proti stratám zo všetkých prefinancovaných faktúr.
 • Keď váš odberateľ z dôvodu platobnej neschopnosti alebo nevôle nezaplatí, vždy dostanete vaše peniaze.
 • Nemusíte prenasledovať svojich odberateľov. My preberáme inkaso dlžných peňazí ako aj starostlivosť o vaše pohľadávky.
 • Náš informačný systém zabezpečuje kompletné analýzy predaja, splatných faktúr a správy o platbách zákazníkov.
 • Flexibilný spôsob financovania.

Čo znamená Bezregresný faktoring?

 • Vyfakturujete tovar alebo poskytnutú službu vášmu odberateľovi.
 • Po podpise zmluvy s našou spoločnosťou nám ponúknete na predaj všetky faktúry vystavené voči odberateľovi.
 • My vám uhradíme až 90 % hodnoty faktúr do 24 hodín po ich prijatí.
 • Naša spoločnosť preberie inkasné funkcie.
 • Po uhradení faktúry vaším klientom vám doplatíme zvyšných 10 % hodnoty faktúry.
 • Pre vašu lepšiu informovanosť o stave vašich obchodov vám na požiadanie pošleme raz mesačne výpisy z účtu klienta i factorovaných odberateľov.

Schéma

Bezregresny Faktoring